FRP

  • ליבה מחזקת סיבי זכוכית FRP (לא מתכתיים).

    ליבה מחזקת סיבי זכוכית FRP (לא מתכתיים).

    לליבה לחיזוק סיבי זכוכית FRP (לא מתכתי) יש את היתרונות של כל האלקטרוליטים, מגוון רחב של שימוש, עמידות בפני קורוזיה, תאימות טובה לחומרי כבלים אופטיים אחרים, חיי שירות ארוכים, לא יגרום לגז מזיק הנגרם על ידי קורוזיה מתכת נזק מימן להשפיע ביצועי שידור כבל אופטי.חומרים לא מתכתיים אינם רגישים להתחשמלות, אינם נתונים להפרעות אלקטרומגנטיות, עם חוזק מתיחה טוב יותר, גמישות גבוהה, מודול כיפוף גבוה והתארכות נמוכה, משקל סגולי קטן (כ-1/5 מחוט פלדה), אותו גודל יכול לספק אורך גדול של אורך דיסק, משפר מאוד את יעילות הייצור והתפוקה.